POLSKI KRAJOWY PLAN ODBUDOWY – A JEGO IMIĘ 238

Polski Krajowy Plan Odbudowy (gospodarki po covidzie) – tylko po angielsku 238 stron. Czy w Polsce ktoś to w całości przeczytał?

Bez spełnienia zawartych tam wymogów nie otrzymamy pieniędzy. Dlatego konieczna była zaliczka pozwalająca uzyskać środki finansowe od Unii Europejskiej bezwarunkowo – bez oglądania się na te 238 stron – i następnie możliwa byłaby stopniowa adaptacja do tych 238 stron, czego instytucje unijne w zeszłym roku pozbawiły Polskę bezprawnie, bowiem nie ma przepisu prawa pozwalającego na taką blokadę, jaką zastosowano wobec Polski. Inne państwa taką zaliczkę otrzymały, również te z Europy Zachodniej, które z naruszeniem unijnego embarga sprzedawały Rosji broń po 2014 r., co oznaczało z kolei naruszenie wartości wyższej niż osławiona praworządność, zapisanej na samy początku artykułu 2 Traktatu o UE jako godność człowieka („godność osoby ludzkiej”); w tym przypadku chodzi nie tylko o prawo Ukraińców do życia, ale także o zagrożenie życia obywateli Unii z państw, które po 24 lutego 2022 r. stały się przyfrontowe. Tak wygląda sprawiedliwość, ale nie według prawa UE, tylko według obecnego kierownictwa UE.

PS

Reforma sądownictwa – KPO do renegocjacji – jedno zdanie z KPO zablokuje wypłatę Polsce funduszy oraz będzie niszczyć nasze sądownictwo

“The reform shall result in a strengthening of the independence and impartiality of courts and judges established by law in accordance with Article 19 of the TEU and the relevant EU acquis. […]. The reform shall enter into force by the end of the second quarter of 2022”. / „Reforma ma prowadzić do wzmocnienia niezależności i bezstronności sądów i sędziów ustanowionych ustawą zgodnie z art. 19 TUE i odpowiednim dorobkiem prawnym UE. […]. Reforma wejdzie w życie do końca drugiego kwartału 2022 roku” – str. 200-201.

Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie polskiej reformy sądownictwa początkowo stosował test konkretny (sędzia jest niezawisły i bezstronny, nawet jeśli minister wydaje temu sędziemu polecenie, jak ma orzekać, ale ten nie podporządkowuje się poleceniu). Później Trybunał w sprawach ze skargi Komisji Europejskiej zaczął stosować test abstrakcyjny (do zakwestionowania sędziowskiej niezawisłości i bezstronności praktycznie wystarczy, że sędzia został powołany na wniosek obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, co oznacza delegalizowanie KRS przez TSUE na użytek konkretnej sprawy). Jednocześnie TSUE w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadawane przez sądy krajowe z innych państw członkowskich niż Polska dotyczące możliwości wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania wydawanego przez sądy polskie – ostatecznie sięga po test konkretny. KPO nie zawiera wskazówek interpretacyjnych, które wyjaśniałyby, o jaki test chodzi. Skodyfikowano rozbieżne orzecznictwo TSUE kryjące się pod terminem „odpowiedni dorobek UE”, co oznacza niepewność prawną ze skutkami finansowymi. Teraz pewnie Komisja będzie domagać się ustawy wprowadzającej test abstrakcyjny, a polski prawodawca ustanowi test konkretny. Kontynuowana będzie blokada wypłaty Polsce funduszy z KPO. Przy okazji ową niepewnością prawną niszczone będzie nasze sądownictwo. Słowem, KPO nadaje się do renegocjacji. 

Prerogatywa Prezydenta RP do powoływania sędziów zagrożona – badanie legalności powołań sędziowskich na wniosek sędziów

“The reform shall ensure that initiation of the verification, within the court proceedings, whether a judge meets the requirements of being independent, impartial and ‘being established by law’, according to Article 19 of the TEU is possible for a competent c ourt where a serious doubt arises on that point and that such verification is not classified as a disciplinary offence. […]. The reform shall enter into force by the end of the second quarter of 2022”.  / „Reforma ma zapewnić, aby wszczęcie w postępowaniu sądowym weryfikacji spełniania przez sędziego wymogów niezawisłości, bezstronności i ‘ustanowienia ustawą’ zgodnie z art. 19 TUE było możliwe dla właściwego sądu, jeżeli pojawia się w tym względzie poważna wątpliwość i taka weryfikacja nie jest kwalifikowana jako przewinienie dyscyplinarne. […]. Reforma wejdzie w życie do końca drugiego kwartału 2022 roku” – str. 201.

Opłaty rejestracyjne i podatki od samochodów niezeroemisyjnych, czyli także od hybryd

„[…] introduction of a registration fee and ownership tax for emissions-related vehicles in line with the ‘polluter pays’ principle by June 2026” / „[…] wprowadzenie do czerwca 2026 r. opłaty rejestracyjnej i podatku od własności pojazdów emitujących spaliny zgodnie z zasadą <zanieczyszczający płaci>” – tak czytamy na str. 183 polskiego KPO; tłumaczenie własne – W.G.
Natomiast w tabeli ze str. 188 (od góry), pod datą 2024, czytamy:
„A legal act shall introduce financial and fiscal measures stimulating demand for cleaner vehicles, including a higher registration fees [fee] for combustion vehicles, and enhancing measures on the accelerated depreciation of electric vehicles. The fee shall depend on CO2 and/or NOx emissions”. / „Akt prawny wprowadzi środki finansowe i fiskalne stymulujące popyt na pojazdy bardziej ekologiczne, w tym wyższą opłatę rejestracyjną od pojazdów spalinowych oraz środki wzmacniające przyspieszoną amortyzację pojazdów elektrycznych. Opłata zależy od emisji CO2 i/lub NOx”.

Podziel się tym wpisem

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne wpisy:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu